reinforce

reinforce
reinforced
reinforced
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till reinforce

Hur används ordet reinforce

  • "reinforced concrete"
  • "Let's reinforce good behavior"

Ordet reinforce har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom bildligt
  • Inom generell
musik
bildligt
generell

Ordet reinforce inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till reinforce (inom musik)

Ordet reinforce inom bildligt

make stronger

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till reinforce (inom bildligt)

Möjliga synonymer till reinforce (inom bildligt)

Ordet reinforce inom generell

strengthen and support with rewards

Diskussion om ordet reinforce