strengthen

strengthen
strengthened
strengthened
Verb

Översättningar

Synonymer till strengthen

Hur används ordet strengthen

  • "This exercise will strengthen your upper body"
  • "His body strengthened"

Ordet strengthen har 4 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom dryck
  • Inom generell
  • Inom lingvistik
norgespec
dryck
generell
lingvistik

Ordet strengthen inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till strengthen (inom norgespec)

Ordet strengthen inom dryck

make strong or stronger

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till strengthen (inom dryck)

Möjliga synonymer till strengthen (inom dryck)

Ordet strengthen inom generell

gain strength

Ordet strengthen inom lingvistik

Synonymer till strengthen (inom lingvistik)

Diskussion om ordet strengthen