empower

empower
empowered
empowered
Verb

Översättningar

Synonymer till empower

Ordet empower har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom jordbruk
juridik
jordbruk

Vad betyder empower inom juridik ?

give or delegate power to

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till empower (inom juridik)

Möjliga synonymer till empower (inom juridik)

Ordet empower inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till empower (inom jordbruk)

Diskussion om ordet empower

  • - 2008-05-07

    Nu finns bara översättningen "bemyndigande". Idag används "empowering" ofta i betydelsen "som ger styrka", exempelvis i meningen "it was an empowering experience", alltså en erfarenhet som gjorde personen i fråga starkare, fick personen att känna mer självförtroende. Ett förslag skulle kunna vara "stärkande", men det låter mer som en kopp varm buljong än något som stärker en person själsligen eller mentalt.

  • - 2009-02-19

    stärkta