• - 2009-02-19 - 4 svar

    empower

  • - 2008-05-07

    Nu finns bara översättningen "bemyndigande". Idag används "empowering" ofta i betydelsen "som ger styrka", exempelvis i meningen "it was an empowering experience", alltså en erfarenhet som gjorde personen i fråga starkare, fick personen att känna mer självförtroende. Ett förslag skulle kunna vara "stärkande", men det låter mer som en kopp varm buljong än något som stärker en person själsligen eller mentalt.

  • - 2009-02-19

    stärkta