invigorate

invigorate
invigorated
invigorated
Verb

Översättningar

Hur används ordet invigorate

  • "The cold water invigorated him"
  • "Exercise is invigorating"

Ordet invigorate har 3 betydelser

  • Inom jordbruk
  • Inom generell
  • Inom lingvistik
jordbruk
generell
lingvistik

Ordet invigorate inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till invigorate (inom jordbruk)

Ordet invigorate inom generell

impart vigor, strength, or vitality to

Synonymer till invigorate (inom generell)

Uttryck till invigorate (inom generell)

Ord i uttryck för invigorate (inom generell)

Ordet invigorate inom lingvistik

Synonymer till invigorate (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till invigorate (inom lingvistik)

Diskussion om ordet invigorate

invigorate

Verb

Översättningar (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till invigorate

Diskussion om ordet invigorate