fortify

fortified
fortified
fortify
Verb

Översättningar

Hur används ordet fortify

  • "fortified milk"

Ordet fortify har 7 betydelser

  • Inom jordbruk
  • Inom dryck
  • Inom bildligt
  • Inom militärväsen
  • Inom anatomi
  • Inom generell
  • Inom sport
jordbruk
dryck
bildligt
militärväsen
anatomi
generell
sport

Ordet fortify inom jordbruk

Översättningar

Möjliga synonymer till fortify

Ordet fortify inom dryck

bland vin med sprit

Översättningar

Möjliga synonymer till fortify

Ordet fortify inom bildligt

Översättningar

Synonymer till fortify

Möjliga synonymer till fortify

Ordet fortify inom militärväsen

enclose by a fortification

Synonymer till fortify

Ordet fortify inom anatomi

Synonymer till fortify

Ordet fortify inom generell

add nutrients to; as of foods

Ordet fortify inom sport

Synonymer till fortify