fortify

fortified
fortified
fortify
Verb

Översättningar

Synonymer till fortify

Hur används ordet fortify

 • "fortified milk"

Ordet fortify har 7 betydelser

 • Inom jordbruk
 • Inom dryck
 • Inom bildligt
 • Inom militärväsen
 • Inom anatomi
 • Inom generell
 • Inom sport
jordbruk
dryck
bildligt
militärväsen
anatomi
generell
sport

Ordet fortify inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till fortify (inom jordbruk)

Ordet fortify inom dryck

bland vin med sprit

Översättningar (inom dryck)

Möjliga synonymer till fortify (inom dryck)

Ordet fortify inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till fortify (inom bildligt)

Möjliga synonymer till fortify (inom bildligt)

Ordet fortify inom militärväsen

enclose by a fortification

Synonymer till fortify (inom militärväsen)

Ordet fortify inom anatomi

Synonymer till fortify (inom anatomi)

Ordet fortify inom generell

add nutrients to; as of foods

Ordet fortify inom sport

Synonymer till fortify (inom sport)

Diskussion om ordet fortify

 • - 2008-07-28

  Stödja

 • dianakattstrom - 2008-07-28

  stödja

 • Kicked In The Teeth - 2009-01-13

  svensk översättning?

 • h_aberg - 2010-06-07

  berika när det gäller att sätta till ett näringsämne till ett livsmedel