resa

reser
reste
rest
Verb

Översättningar

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet resa på svenska?

Presens: reser
Preteritum: reste
Supinum: rest

Hur används ordet resa

 • "Jag är ute på resa."
 • "Stena Spirit skulle ha lämnat Gdynia för resa mot Karlskrona klockan nio på morgonen."
 • "– Den handlar om vår resa till Indien, säger Philip Svensson, en av deltagarna i filmen."
 • "Eftersom granen ändå skulle tas bort efter trettonhelgen så var det inte lönt att resa den igen."
 • "Hur följer ni hans resa?"
 • "Dels för operationen på en halv miljon kronor, men också för hans resa hem."
 • "Han tror på en tämligen enkel resa."
 • "– Adam har 70 matcher som startspelare i Superettan med GAIS och det i kombination med att han bara är 23 år innebär att det är en hungrig spelare som vill göra en resa med FKK, säger Peter Christenson."
 • "Behandling och resa finansieras med medel från den ideella förening som bildades efter den självförvållade trafikolyckan på midsommaraftonen 2014."
 • "– Det är en väldigt häftig och rolig resa, man blev ju en i laget på en gång."

Rim på resa

Ordet resa har 3 betydelser

 • Inom formell stil
 • Inom bildligt
 • Inom generell
formell stil
bildligt
generell

Vad betyder resa inom formell stil ?

tillfälle när en eller flera personer (kanske till fots men vanligtvis medelst en följd av höghastighetsfordon) förflyttar sig från en plats till en annan (med ett så stort avstånd mellan platserna att det tar förhållandevis lång tid)

Översättningar (inom formell stil)

Synonymer till resa (inom formell stil)

Möjliga synonymer till resa (inom formell stil)

Ordet resa inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till resa (inom bildligt)

Möjliga synonymer till resa (inom bildligt)

Relaterat till resa (inom bildligt)

lyftning

uppgång

lodräthet

Ordet resa inom generell

Diskussion om ordet resa

rest

resten
rester
resterna
Substantiv [n]

Översättningar (inom generell)

Synonymer till rest (inom generell)

Hur böjs ordet rest på svenska?

Obestämd singular: rest
Bestämd singular: resten
Obestämd plural: rester
Bestämd plural: resterna

Hur används ordet rest

 • "Under sex år har han rest runt med sin husse och matte, Lars och Ann-Sofie Leveau, på marknader – och tagit betalt för varje klapp."
 • "I år deltog tio lag och Gävlelaget var det som rest längst."
 • "I drygt 30 års tid har Mattias Klum rest runt hela världen för att dokumentera naturen i sin roll som fotograf, dokumentärfilmare och författare."
 • "Flera av utställarna i Lyckeby medborgarhus kommer från Skåne, Blekinge eller Småland medan andra rest lite längre."
 • "När jag nu får höra att det är som om vi rest murar, nej, så är det inte."
 • "Han säger att han rest 846 mil och lagt ner tusentals timmar på supporterarbete under säsongen."
 • "Hultman satt under fredagen i möte med författaren och debattören Katerina Janouch som i dagarna rest till Ronneby för att skapa sig en bild av den senaste tidens händelser."
 • "– Det är ju fantastiskt att få sätta en replika på exakt samma plats som kölblocken stod på då, där vi har rest dem i dag."
 • "När jag rest runt till våra lokala tv-stationer har jag imponerats av den konstruktiva och positiva andan."
 • "Hemtjänstpersonalen som rest från Karlskrona för att hjälpa till vid skogsbränderna i norr."

Möjliga synonymer till rest

Relaterat till rest

antal

senare inträffande

ofullständighet

återstod

del

skuld

övermått

splittring

Diskussion om ordet rest

rest

rest
rested
rested
Verb

Hur används ordet rest

 • "rest assured"
 • "The responsibility rests with the Allies"
 • "He rested his bad leg"
 • "Rest the dogs for a moment"
 • "Rest your head on my shoulder"

Ordet rest har 6 betydelser

 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom vin
 • Inom jakt
 • Inom sjöfart
 • Inom fiskar
musik
generell
vin
jakt
sjöfart
fiskar

Ordet rest inom musik

Översättningar (inom musik)

Ordet rest inom generell

not move; be in a resting position

give a rest to

be at rest

be inherent or innate in;

put something in a resting position, as for support or steadying

be inactive, refrain from acting on something

(inom generell)

Synonymer till rest (inom generell)

Uttryck till rest (inom generell)

Ordet rest inom vin

take a short breath

Synonymer till rest (inom vin)

Ordet rest inom jakt

Synonymer till rest (inom jakt)

Ordet rest inom sjöfart

Synonymer till rest (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till rest (inom sjöfart)

Ordet rest inom fiskar

Synonymer till rest (inom fiskar)

Diskussion om ordet rest

rest

rests
Substantiv

Översättningar (inom fiskar)

Svenska

Hur används ordet rest

 • "he threw away the rest"
 • "people actually accomplish more when they take time for short rests"
 • "The chef saved the rest for the next day"
 • "Mr Jones rested from the hard labour"
 • "a body will continue in a state of rest until acted upon"
 • "she was laid to rest beside her husband"
 • "the gun was steadied on a special rest"

Ordet rest har 5 betydelser

 • Inom generell
 • Inom musik
 • Inom telefoni
 • Inom aktier
 • Inom konst
generell
musik
telefoni
aktier
konst

Vad betyder rest inom generell, generell, generell, generell, generell, generell ?

something unneeded; left-overs

a state of inaction

euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb)

a support on which things can be put

a musical notation indicating a silence of a specified duration

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till rest (inom generell)

Möjliga synonymer till rest (inom generell)

Möjliga synonymer till rest (inom generell)

Möjliga synonymer till rest (inom generell)

Möjliga synonymer till rest (inom generell)

Ordet rest inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Ordet rest inom telefoni

Översättningar (inom telefoni)

Svenska

Möjliga synonymer till rest (inom telefoni)

Ordet rest inom aktier

to take a pause from the work

Översättningar (inom aktier)

Synonymer till rest (inom aktier)

Möjliga synonymer till rest (inom aktier)

Ordet rest inom konst

Synonymer till rest (inom konst)

Möjliga synonymer till rest (inom konst)

Diskussion om ordet rest