ovederhäftighet

ovederhäftigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Möjliga synonymer till ovederhäftighet

Relaterat till ovederhäftighet

fattigdom

betalningsinställelse

skuld

otillräcklighet

obehörighet

Diskussion om ordet ovederhäftighet