inbilskhet

inbilskheten
inbilskheter
inbilskheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet inbilskhet på svenska?

Obestämd singular: inbilskhet
Bestämd singular: inbilskheten
Obestämd plural: inbilskheter
Bestämd plural: inbilskheterna

Vad betyder inbilskhet inom sociologi ?

egenskapen att vara inbilsk

Relaterat till inbilskhet

oförstånd

tillgjordhet

fåfänga

högmod

överskattning

omdömeslöshet

överdrift

övermått

okunnighet

fantasi

dumdristighet

obehörighet

Diskussion om ordet inbilskhet