stupiditet

stupiditeten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder stupiditet inom generell ?

dumhet, enfald

Översättningar

Relaterat till stupiditet

tråkighet

oduglighet

inskränkthet

oförstånd

omdömeslöshet

lättrogenhet

okunnighet