omdömeslöshet

omdömeslösheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet omdömeslöshet

  • "Eftersom läkaren nu fått en provanställning och en rehabiliteringsplan gjorts upp, ger Socialstyrelsen läkaren tre års prövotid, trots att han ” uppvisat stor omdömeslöshet och allvarligt missbrukat arbetsgivarens förtroende samt den tillit allmänheten har rätt att hysa för en legitimerad yrkesutövare ”."
  • "Tingsrätten menar dock att ” andra personer har utnyttjat ” den tidigare ostraffade kvinnans ” emotionellt påverkade omdömeslöshet ”."
  • "Gunnar Hökmark ( M ) : ” En omdömeslöshet som jag tror aldrig någon svensk politisk företrädare har gjort sig skyldig till utomlands. ”"
  • "Kriminalvården skriver i sitt beslut att föreningens ” kommunicering och agerande ” kring granskningen varit ” bristfällig ” och att granskningen i sig ” vittnar om stor omdömeslöshet i KRIS hantering av bidragspengar ”."
  • "- Med den här mejlkorrespondensen tycker jag att han har visat en omdömeslöshet som gör att man bör ifrågasätta hans lämplighet som domare."
  • "Länsstyrelsen anser att djurhållningen varit helt oacceptabel och präglad av oerhörd omdömeslöshet."
  • "Vanligt folk fattar att vår politik inte har något med som hänt att göra och en 24-årings omdömeslöshet, hoppas fp-ledaren."
  • "” Graverande omdömeslöshet ”"
  • "” Den mycket graverande omdömeslöshet som de därmed visat medför enligt nämndens uppfattning att deras fortsatta lämplighet för polisyrket måste ifrågasättas ”, skrev nämnden i ett tidigare yttrande."
  • "Tillfällig omdömeslöshet"

Relaterat till omdömeslöshet

oförnuft

smaklöshet

tankefel

omdömeslöshet

enfaldighet

okunnighet

tanklöshet

Diskussion om ordet omdömeslöshet