bönhas

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Vad betyder bönhas inom generell ?

Bönhas var under skråsystemets tid detsamma som en obehörig hantverkare, det vill säga någon som utövade ett hantverk utan att vara medlem av hantverkets skrå. "Bönhaseri" var intrång i skrånas privilegier och således förbjudet och bestraffades oftast med böter. När skråsystemet upphävdes genom lag år 1846, försvann givetvis även bönhasarna. Uttrycket används dock ännu idag om hantverkare utan ordentlig utbildning. https://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6nhas

Diskussion om ordet bönhas