parasit

parasiten
parasiter
parasiterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till parasit

Hur böjs ordet parasit på svenska?

Obestämd singular: parasit
Bestämd singular: parasiten
Obestämd plural: parasiter
Bestämd plural: parasiterna

Hur används ordet parasit

  • "Det kan handla om rabies och om den sk dvärgbandsmasken som är en parasit som hitills inte upptäckts i Sverige."
  • "Analyser visar att orsaken är en parasit, en så kallad flagellat, troligen av arten trikomonas, skriver Statens Veterinärmedicinska anstalt ( SVA ) i ett pressmeddelande."
  • "Den är en blodsugande parasit och är svår att bli av med när den väl har landat på kroppen."
  • "Förbundet ska också arbeta med information om blyhalter i viltkött och om risker med trikiner, en parasit som kan finnas hos vildsvin."
  • "Hjortflugan är en lusfluga som lever som parasit på stora hjortdjur som bland annat älg och rådjur."
  • "Älgflugan är en blodsugande parasit som älskar att krypa in i pälsen på bland annat älg men det händer att den tar fel och istället kryper in i håret på människor."
  • "Mårdhunden kan vara bärare av den fruktade dvärgbandmasken, en parasit som hittills inte förekommer i Sverige."
  • "Prover tas nu i det kommunala dricksvatten för att testa om det finns en parasit som heter cryptosporidium i vattnet."
  • "En parasit som vars utbredning i Sverige är okänd och där bara ett fåtal fall tidigare konstaterats i Skåne."
  • "Ovanlig parasit drabbar katter – tjugotal döda"

Vad betyder parasit inom jordbruk ?

organism som helt eller delvis lever av att utnyttja en annan levande organism utan att värdorganismen direkt dör av detta

Möjliga synonymer till parasit

Relaterat till parasit

vidhäftning

beledsagning

sökande

förpliktelse

biologi

fattigdom

avskildhet

smickrare

underordnad

kryperi

besittningstagande

Diskussion om ordet parasit