mikroorganism

mikroorganismen
mikroorganismer
mikroorganismerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet mikroorganism på svenska?

Obestämd singular: mikroorganism
Bestämd singular: mikroorganismen
Obestämd plural: mikroorganismer
Bestämd plural: mikroorganismerna

Hur används ordet mikroorganism

  • "En mikroorganism är en organism som är osynlig för blotta ögat"
  • "Orsaken tros vara en sjukdom som kallas ” gulknopp ” och som sprids av en mikroorganism."
  • "– Det är allvarligt därför att om vi tänker oss att det här indikerar färsk avföring från människa, då finns också alla andra föroreningar som är förknippade med mänsklig avföring, det vill säga läkemedelsrester, gifter från hushåll och patogena organismer som Cryptosporidium, som är ett välkänt exempel på en mikroorganism som gav stort sjukdomsutbrott i Östersund 2010, säger docent Anders Jonsson."
  • "Orsaken tros vara en sjukdom som kallas ” gulknopp ”, som sprids av en mikroorganism."
  • "Forskare från SLU i Alnarp har upptäckt en mikroorganism som angriper rötterna och om inget görs riskerar träden att dö."
  • "Räddningstjänsten tror att en mikroorganism är orsaken till missfärgningen."
  • "– När en växt känner igen en sjukdomsalstrande mikroorganism ( även kallade patogen ) aktiveras en försvarsreaktion i växten som kallas hypersensitiv respons."
  • "I Sverige förknippas tuberkulos kanske mest med trångboddhet och fattigt 1800-tal, men bakterien är fortfarande den mikroorganism som orsakar flest dödsfall i världen."
  • "Det kan vara en mikroorganism som producerar en substans."

Vad betyder mikroorganism inom biologi ?

Fotograf: Wikipedia
organism som inte kan ses med blotta ögat; mikrob

Möjliga synonymer till mikroorganism

Relaterat till mikroorganism

litenhet

biologi

Diskussion om ordet mikroorganism