stump

stumpen
stumpar
stumparna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till stump

Hur böjs ordet stump på svenska?

Obestämd singular: stump
Bestämd singular: stumpen
Obestämd plural: stumpar
Bestämd plural: stumparna

Hur används ordet stump

 • "Men istället för att bara ha en stump kvar, sattes hennes fot fast bak och fram."
 • "Det som fanns kvar var bland annat en stump av svansen."
 • "När Samba viftade på svansen högg den hungriga mamman till instinktivt – och så var det bara en stump kvar."
 • "För den som är akrobatisk finns ställningar som flamingo, origami och stump mot stump."
 • "För den som är akrobatisk finns ställningar som flamingo, origami och stump mot stump."
 • "När vi åker runt i Ystad för att ta tempen på staden blir vi glatt överraskade när i princip alla vi ber om att sjunga en liten stump oblygt brister ut i lite skönsång."
 • "Men än så länge finns bara drygt 23 mil byggda i Småland, och på Öland endast en liten stump."
 • "Det skulle i praktiken bli starten på ett brittiskt höghastighetsnät, eftersom High Speed One ( HS1 ) bara är den lilla stump som går från tunneln under Engelska kanalen till London."
 • "Ordet ” korv ” tror man härstammar från det isländska ordet ” kurfur ” som betyder avkarvad bit eller stump."
 • "Enligt mamma Jenny är hon en stark tjej med skinn på näsan som tycker alla andra är konstiga som inte har någon stump."

Ordet stump har 2 betydelser

 • Inom musik
 • Inom anatomi
musik
anatomi

Vad betyder stump inom musik ?

kort bit; återstående bit (av något som ursprungligen var längre)

Översättningar (inom musik)

Synonymer till stump (inom musik)

Möjliga synonymer till stump (inom musik)

Relaterat till stump (inom musik)

litenhet

litenhet

återstod

del

Ordet stump inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till stump (inom anatomi)

Diskussion om ordet stump

stump

stumps
Substantiv

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Synonymer till stump (inom anatomi)

Ordet stump har 5 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom generell
 • Inom kricket
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom konst
botanik
generell
kricket
amerikansk engelska
konst

Vad betyder stump inom botanik ?

the base part of a tree that remains standing after the tree has been felled

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till stump (inom botanik)

Möjliga synonymer till stump (inom botanik)

Ordet stump inom generell

the part of a limb or tooth that remains after the rest is removed

Översättningar (inom generell)

Svenska

Mindre vanlig betydelse av ordet stump inom kricket

cricket: any of three upright wooden sticks that form the wicket

Översättningar (inom kricket)

Svenska

Mindre vanlig betydelse av ordet stump inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till stump (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till stump (inom amerikansk engelska)

Ovanlig betydelse av ordet stump inom konst

A short, pointed roll of leather

Översättningar (inom konst)

Svenska

Diskussion om ordet stump

stump

stump
stumped
stumped
Verb

Synonymer till stump (inom konst)

Hur används ordet stump

 • "This problem stumped her"

Ordet stump har 5 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom däggdjur
 • Inom matematik
 • Inom politik
 • Inom militärväsen
teknik
däggdjur
matematik
politik
militärväsen

Vanligast betydelse av ordet stump inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till stump (inom teknik)

Möjliga synonymer till stump (inom teknik)

Vanlig betydelse av ordet stump inom däggdjur

cause to be perplexed or confounded

Översättningar (inom däggdjur)

Synonymer till stump (inom däggdjur)

Mindre vanlig betydelse av ordet stump inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Möjliga synonymer till stump (inom matematik)

Mindre vanlig betydelse av ordet stump inom politik

Översättningar (inom politik)

Ovanlig betydelse av ordet stump inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till stump (inom militärväsen)

Diskussion om ordet stump