klimp

klimpen
klimpar
klimparna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till klimp

Hur böjs ordet klimp på svenska?

Obestämd singular: klimp
Bestämd singular: klimpen
Obestämd plural: klimpar
Bestämd plural: klimparna

Hur används ordet klimp

  • "Detta är sista året som bidrag beviljas till klimp."
  • "Han hittade den gyllene klumpen omkring tre decimeter under marken, i ett område där han dagen före hittat en klimp på 250 gram."
  • "Om man hittar en klimp guld på planeten är det inte mycket värt och mycket billigare att bara lämna det där än att försöka forsla det till jorden."
  • "En kinesisk kock tog livet av sig själv och fem andra människor när han råkade använda råttgift i stället för rismjöl när han gjorde klimp till en soppa."
  • "Nu har en privat person nämligen hittat en klimp på tre gram."

Ordet klimp har 3 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
allmänt
generell
vardagligt

Vad betyder klimp inom allmänt ?

(mindre) klump av något ämne med mjuk eller fast konsistens

Synonymer till klimp (inom allmänt)

Möjliga synonymer till klimp (inom allmänt)

Relaterat till klimp (inom allmänt)

del

täthet

sammanhållning

svampighet

hopsamling

Ordet klimp inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet klimp inom vardagligt

av ädel metall

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till klimp (inom vardagligt)

Diskussion om ordet klimp