förtätning

förtätningen
förtätningar
förtätningarna
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till förtätning

Hur böjs ordet förtätning på svenska?

Obestämd singular: förtätning
Bestämd singular: förtätningen
Obestämd plural: förtätningar
Bestämd plural: förtätningarna

Hur används ordet förtätning

 • "Karlshamns kommun arbetar också med så kallad ” förtätning ” där man bygger på höjden på de byggander som finns."
 • "– Den här placeringen överensstämmer också med översiktsplanen för Falun-Borlänge och dess intentioner om förtätning av centrum och central placering av verksamheter som har många besökare från Borlänge och regionen, säger Jan Bohman."
 • "Vi ser ett exempel på förtätning i centrala Halmstad med om och tillbyggnad av befintlig fastighet, Bertil Andersson ( S ) från samhällsbyggnadsutskottet, i ett pressmeddelande."
 • "Det ska både handla om förtätning och nya områden att bygga på."
 • "– När vi helst inte ska bygga på åkermark är förtätning den enda möjligheten."
 • "I senaste valet ställde sig Liberalerna bakom förtätning, alltså att bygga på lämpliga tomma tomter inne i staden."
 • "Men vi behöver bostäder och förtätning i stan för att slippa bygga på värdefull åkermark, säger miljöpartisten Thomas Rödin, förste vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden."
 • "Länsstyrelsen kritiserar att kommunen vill möjliggöra fortsatt förtätning med fler nya bostäder i området."
 • "- Ja, det handlar bland annat om hur man bygger städer – nu är det mycket förtätning, man vill få plats med fler hus, men då förstörs också odlingsbar mark."
 • "I motiveringen står att Herta Müller får priset för att hon ” med poesins förtätning och prosans saklighet tecknar hemlöshetens landskap ”."

Ordet förtätning har 4 betydelser

 • Inom fysik
 • Inom psykologi
 • Inom medicin
 • Inom geologi
fysik
psykologi
medicin
geologi

Ordet förtätning inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till förtätning (inom fysik)

Ordet förtätning inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Synonymer till förtätning (inom psykologi)

Möjliga synonymer till förtätning (inom psykologi)

Ordet förtätning inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till förtätning (inom medicin)

Möjliga synonymer till förtätning (inom medicin)

Ordet förtätning inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Engelska

Synonymer till förtätning (inom geologi)

Relaterat till förtätning (inom geologi)

svampighet

Diskussion om ordet förtätning