amalgam

amalgamet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet amalgam

 • "Inom folktandvården är det amalgam och riskavfall som är de största miljöriskerna, men också el, transporter och tjänsteresor, sådant som vilken arbetsplats som helst förbrukar."
 • "En annan tillfällig lösning är att öka andelen grundvatten i dricksvattnet, men det är enligt Jan Everling inte optimalt eftersom det innehåller höga halter av amalgam."
 • "Tandlagningar, både amalgam och vita kompositfyllningar, gör tänderna känsliga om man biter till och det plötsligt är hårdare än man trott."
 • "Men studien ger alltså inga belägg för nåt samband alls mellan amalgam och de här symptomen."
 • "Forskarnas slutsats är att amalgam i allmänhet inte är skadligt, rapporterar Ekot."
 • "När forskarna skulle utses för tolv år sen, så fick en grupp som ansåg sig ha fått skador av amalgam vara med och godkänna forskarnamnen."
 • "Studien borde därför ha hög trovärdighet också hos såna som anser sig drabbade av amalgam."
 • "För tandvården innebär det här att inga hål längre får lagas med amalgam, utan endast med plast och keramik."
 • "Samtidigt betyder det inte att det inte finns patienter som upplever eller har problem med amalgam, säger Björn Klinge, professor i odontologi vid Karolinska Institutet."
 • "Men, användningen av amalgam har minskat kraftigt de senaste åren."

Rim på amalgam

Vad betyder amalgam inom kemi, tandvård ?

Fotograf: Wikipedia
Amalgam är en blandning mellan kvicksilver och flera andra metaller. I dagligt tal syftar man på tandamalgam, men beroende på vilka metaller man kombinerar kvicksilvret med kan man få olika amalgamer. Anmärkningsvärda undantag är järn och platina som inte löser sig i kvicksilver. Silveramalgam eller tandamalgam är förbjudet i tandvården, och guldamalgam används vid extraktion av guld ur guldmalm. https://sv.wikipedia.org/wiki/Amalgam

Möjliga synonymer till amalgam

Diskussion om ordet amalgam

amalgam

Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet amalgam

 • "his theory is an amalgam of earlier ideas"

Vad betyder amalgam inom kemi ?

Dental amalgam is a liquid mercury and metal alloy mixture used in dentistry to fill cavities caused by tooth decay. Low-copper amalgam commonly consists of mercury (50%), silver (~22–32%), tin (~14%), zinc (~8%) and other trace metals. https://en.wikipedia.org/wiki/Amalgam_(dentistry) Dental amalgams were first documented in a Tang Dynasty medical text written by Su Gong (苏恭) in 659, and appeared in Germany in 1528.[4][5] In the 1800s, amalgam became the dental restorative material of choice due to its low cost, ease of application, strength, and durability.[6] In July 2018 the EU prohibited amalgam for dental treatment of children under 15 years and of pregnant or breastfeeding women

Möjliga synonymer till amalgam

Diskussion om ordet amalgam