sammanslagning

sammanslagningen
sammanslagningar
sammanslagningarna
Substantiv [n]

Synonymer till sammanslagning

Hur böjs ordet sammanslagning på svenska?

Obestämd singular: sammanslagning
Bestämd singular: sammanslagningen
Obestämd plural: sammanslagningar
Bestämd plural: sammanslagningarna

Hur används ordet sammanslagning

  • "Det handlar bland annat bom hur en sammanslagning skulle påverka servicenivån, kvaliteten och effektiviteten vad avser kostnader."
  • "Frågan är nu om en sammanslagning också betyder att dagens två nämnder blir till en – redan under den här mandatperioden."
  • "Skolpolitikerna lovade ingen sammanslagning av klasserna på Fridlevstad skola."
  • "Och allt började med en hårt kritiserad sammanslagning av två rivaliserande klubbar."
  • "Vi har innan gjort en liknande sammanslagning på damsidan med KFF som vi har mycket bra erfarenheter från, säger Daniel Jonsson."
  • "– Namnfrågan kan stjälpa en sammanslagning, säger Anders Olshov."
  • "På nästa styrelsemöte kommer rektorn att föreslå att en grupp ska tillsättas med uppdrag att utreda vilka för- och nackdelar en sammanslagning skulle ha."
  • "Postnords sammanslagning flyttas fram"
  • "Olofströms kommunalråd Sara Rudolfsson ( S ) ser inte en sammanslagning inom överskådlig framtid."
  • "– Just nu ser jag inte fördelarna med en sådan sammanslagning."

Vad betyder sammanslagning inom ekonomi ?

det att slå samman

Diskussion om ordet sammanslagning