tillsats

tillsatsen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till tillsats

Hur används ordet tillsats

 • "Sen tidigare har en samordnare tillsats, en ungdomsledare anställts och ett ungdomsrådslag har hållits med de ungdomar som varit"
 • "En ny styrelse har tillsats under ledning av ordförande Kurt Podgorski, skriver tidningen Dalabygden."
 • "Underskotten finns främst inom hälso- och sjukvården där en del av de icke uppfyllda sparmålen tidigare förklarats med att vikariat tillsats före det att anställningsstoppet infördes."
 • "Dessutom ska en tillsats införskaffas så att filmer i 3D kan visas på biografen."
 • "Om inte det räcker för att minska utsläppen kan man också använda så kallad SCR-rening, vilket innebär att en urinbaserad tillsats blandas med avgaserna och eliminerar en stor del av kväveoxiden."
 • "En utredning har nu tillsats för att reda ut vad som gick fel."
 • "När Stora Enso nu i en anmälan beskriver vad som ska tillverkas i den nya pilotanläggningen så är det framställning av vedmaterial, med tillsats av polymer."
 • "Nu har det tillsats en utredning för att ta reda på vad som hänt och om rutinerna brustit."
 • "Enligt företaget är kolet snarare en tillsats som inte bara ändrar saltets färg utan också tillför smak och påverkar saltets egenskaper vid matlagning."
 • "Han kan inte svara på om det finns någon tillsats som konsumenter bör oroa sig för utan hänvisar kunder som vill ha mer kunskap att kontakta respektive bryggeri för mer information."

Ordet tillsats har 2 betydelser

 • Inom kemi
 • Inom generell
kemi
generell

Vad betyder tillsats inom kemi ?

substans som tillsätta|tillsätts till något, speciellt mat

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till tillsats (inom kemi)

Möjliga synonymer till tillsats (inom kemi)

Relaterat till tillsats (inom kemi)

sammanslagning

beröring

tillägg

förbättring

fortsättning

samstämmighet

beledsagning

blandning

ökning

hopsmältning

Ordet tillsats inom generell

Diskussion om ordet tillsats

tillse

tillsade
tillser
tillsat
Verb

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till tillse (inom generell)

Hur böjs ordet tillse på svenska?

Presens: tillser
Preteritum: tillsade
Supinum: tillsat

Hur används ordet tillse

 • "De flesta patienter måste tillses av en sköterska, säger hon"
 • "Att inkräkta på den friheten genom sakligt ogrundade förbud är klåfingrigt : som att tränga in i folks hem för att tillse att de håller sin konsumtion på av staten anbefalld nivå."
 • "Jag har ett ansvar att tillse att alla elever har en trygg studiemiljö, så jag måste givetvis titta över hur det här har kunnat hända."
 • "Jag har ett ansvar att tillse att alla elever har en trygg studiemiljö, så jag måste givetvis titta över hur det här har kunnat hända."
 • "Jag anser att Trafikverket har ansvar att tillse att de reparationer och ombyggnader som genomförs är försvarbara ur ekonomisk synpunkt."
 • "” IVO anser även att vårdgivaren brustit i sitt ansvar [ ... ] att tydligt tillse att icke legitimerade läkare med vikariatsförordnande inte arbetar självständigt på akutmottagningen. ”"
 • "” Personalgruppen känner också en oro över den anhöriges politiska position, och att tillgodose dennes behov är större än att tillse en god arbetsmiljö för sin personal."
 • "– Min uppgift är inte att gå in i detalj när det gäller arbetsmiljö utan att tillse att församlingen fungerar och att präster och diakoner lever enligt sina löften och kyrkoordningen."
 • "och tillse att ljudnivåkt är inkopplad på anläggningen"
 • "Men det är kommunernas ansvar att tillse att adresserna meddelas till lantmäteriet, säger Anders Klarström, presschef vid SOS Alarm."
 • "“ Vi följer gällande lagstiftning för att utifrån detta tillse att droger inte förekommer på våra boenden."
 • "” IVO anser även att vårdgivaren brustit i sitt ansvar [ ... ] att tydligt tillse att icke legitimerade läkare med vikariatsförordnande inte arbetar självständigt på akutmottagningen. ”"
 • "” Personalgruppen känner också en oro över den anhöriges politiska position, och att tillgodose dennes behov är större än att tillse en god arbetsmiljö för sin personal."
 • "– Min uppgift är inte att gå in i detalj när det gäller arbetsmiljö utan att tillse att församlingen fungerar och att präster och diakoner lever enligt sina löften och kyrkoordningen."
 • "och tillse att ljudnivåkt är inkopplad på anläggningen"
 • "Men det är kommunernas ansvar att tillse att adresserna meddelas till lantmäteriet, säger Anders Klarström, presschef vid SOS Alarm."
 • "“ Vi följer gällande lagstiftning för att utifrån detta tillse att droger inte förekommer på våra boenden."
 • "- Ytterst är det här en fråga för Kriminalvårdens ledning att tillse att det här tillämpas och används på samma sätt över hela landet."
 • "Men Lindblad understryker att det är livsmedelsföretagarens ansvar att se till att maten är säker och lokala myndigheter som ska tillse att det sköts."
 • "Det är chockerande att det på 2000-talet i princip inte finns någon regering som klarar av att ge skydd eller garantera att förövare ställs inför rätta, trots alla lagar som ska tillse kvinnors likställdhet, konstateras i rapporten."
 • "Åkesson skriver : ” Ansvarig minister måste agera och tillse att Dan Eliasson snarast skiljs från sin tjänst som rikspolischef ”."

Diskussion om ordet tillse