bouquet

[boke’]
(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet bouquet?

[boke’]

Vad betyder bouquet inom dryck ?

doft och smak (på viner)

Översättningar

Engelska

Synonymer till bouquet

Möjliga synonymer till bouquet

Relaterat till bouquet

läckerhet

smaksinne

vällukt

bouquet

bouquets
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet bouquet har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom dryck
vardagligt
generell
dryck

Ordet bouquet inom vardagligt

Översättningar

Möjliga synonymer till bouquet

Ordet bouquet inom generell

an arrangement of flowers that is usually given as a present

Översättningar

Svenska

Synonymer till bouquet

Möjliga synonymer till bouquet

Ordet bouquet inom dryck

a pleasingly sweet olfactory property

Översättningar

Svenska

Synonymer till bouquet

Möjliga synonymer till bouquet