nektar

Substantiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet nektar

 • "På grund av det kalla och regniga vädret kan bina inte ge sig ut och hämta nektar från blommorna och tillverka honung."
 • "Blommorna behöver värme för att kunna ge ifrån sig ordentligt med nektar."
 • "När produktionen av nektar minskar i naturen så minskar möjligheterna för humlorna att fylla på med kolhydrater, vilket leder till att de dör."
 • "Detta för att humlorna blir trötta när de samlar nektar och svälter ihjäl."
 • "Bina är beroende av pollen och nektar, säger Isak Isaksson."
 • "De flesta andra arter i familjen suger gärna nektar från blommor, säger Fägerström."
 • "Istället för att flyga ut och samla nektar har de mest suttit inne och kurat och honungsskörden efter vårblommorna blev mager för en del biodlare."
 • "Blommorna släpper ingen nektar när det är så låga temperaturer och sen när det blåser har de svårt att flyga, berättar hon."
 • "Sedan hämtar de nektar och pollen som finns tillgängliga i omgivningarna, och flyger tillbaka med maten till sina larver."
 • "Många andra insekter är beroende av pollen och nektar från blommorna, men det är oftast blommorna och bina som samspelat i evolutionen."

Rim på nektar

Vad betyder nektar inom botanik ?

Fotograf: Wikipedia
söt vätska som produceras i många blommor för att attrahera vissa insekter och fåglar för att dessa ska pollinera (befrukta) blomman

Diskussion om ordet nektar

nektar

nektarn
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet nektar

 • "På grund av det kalla och regniga vädret kan bina inte ge sig ut och hämta nektar från blommorna och tillverka honung."
 • "Blommorna behöver värme för att kunna ge ifrån sig ordentligt med nektar."
 • "När produktionen av nektar minskar i naturen så minskar möjligheterna för humlorna att fylla på med kolhydrater, vilket leder till att de dör."
 • "Detta för att humlorna blir trötta när de samlar nektar och svälter ihjäl."
 • "Bina är beroende av pollen och nektar, säger Isak Isaksson."
 • "De flesta andra arter i familjen suger gärna nektar från blommor, säger Fägerström."
 • "Istället för att flyga ut och samla nektar har de mest suttit inne och kurat och honungsskörden efter vårblommorna blev mager för en del biodlare."
 • "Blommorna släpper ingen nektar när det är så låga temperaturer och sen när det blåser har de svårt att flyga, berättar hon."
 • "Sedan hämtar de nektar och pollen som finns tillgängliga i omgivningarna, och flyger tillbaka med maten till sina larver."
 • "Många andra insekter är beroende av pollen och nektar från blommorna, men det är oftast blommorna och bina som samspelat i evolutionen."

Rim på nektar

Vad betyder nektar inom mat ?

Fotograf: Wikipedia
en söt vätska som produceras i många blommor för att attrahera insekter och fåglar (kolibrier) för att dessa ska pollinera (befrukta) blomman. http://sv.wikipedia.org/wiki/Nektar

Relaterat till nektar

förtäring

läckerhet

sötma

Diskussion om ordet nektar