aura

auran
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet aura

 • "– Ringar i sig har ju en magisk aura över sig och ett stort symbolvärde i alla kulturer."
 • "– Det fanns en aura runt dessa personer som inte var så vänlig, säger Andreas Eriksson, yttre befäl vid polisen i Halland."
 • "– Stefan har en aura av att vara en förhandlare och taktiker."
 • "Det står en aura av soligt nordisk bondesamhälle och tidigt 1900-tal kring nordiska föräldrars val av namn för sina små."
 • "Tennis är inte den typen av evenmang som så lätt skapar förutsättningar för någon otillbörlig aura eller glans."
 • "Ungefär två av tio av alla migrän- patienter har migrän med aura."
 • "Påfallande många människor som lider av så kallad migrän med aura, dvs migrän i form av synrubbningar och domningskänslor, visade sig ha ett hål mellan förmaken i hjärtat."
 • "Men det är en aura av mirakelkur som återstår att bevisa."
 • "Arbetarlitteratur utan maskulin aura"
 • "Prins Henrik blev kritiserad för att han aldrig lyckades tvätta bort sin franska aura – bland det danska folket sågs han av många som en snobb som helst tillbringade tid på sitt vinslott norr om Toulouse."

Vad betyder aura inom bildligt ?

energifält som omger allt levande

Möjliga synonymer till aura

Diskussion om ordet aura

aura

auras
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet aura

 • "the place had an aura of romance"

Ordet aura har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom astronomi
 • Inom fysik
generell
astronomi
fysik

Ordet aura inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till aura (inom generell)

Ordet aura inom astronomi

an indication of radiant light drawn around the head of a saint

Översättningar (inom astronomi)

Synonymer till aura (inom astronomi)

Möjliga synonymer till aura (inom astronomi)

Ordet aura inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Svenska

Synonymer till aura (inom fysik)

Möjliga synonymer till aura (inom fysik)

Diskussion om ordet aura