nimbus

nimbusen
nimbusar
nimbusarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till nimbus

Hur böjs ordet nimbus på svenska?

Obestämd singular: nimbus
Bestämd singular: nimbusen
Obestämd plural: nimbusar
Bestämd plural: nimbusarna

Rim på nimbus

Diskussion om ordet nimbus

nimbus

Substantiv

Översättningar

Ordet nimbus har 3 betydelser

  • Inom astronomi
  • Inom meteorologi
  • Inom generell
astronomi
meteorologi
generell

Ordet nimbus inom astronomi

Översättningar (inom astronomi)

Möjliga synonymer till nimbus (inom astronomi)

Ordet nimbus inom meteorologi

a dark gray cloud bearing rain

Synonymer till nimbus (inom meteorologi)

Ordet nimbus inom generell

Synonymer till nimbus (inom generell)

Diskussion om ordet nimbus