beundran

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Vad betyder beundran inom generell ?

det att anse, tycka eller känna att någon eller något har goda egenskaper (intelligens, kompetens, begåvning etc.); det att beundra

Översättningar

Relaterat till beundran

bifall

aktning

anseende

skönhet

förundran

kärlek