stadfästelse

stadfästelsen
stadfästelser
stadfästelserna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet stadfästelse på svenska?

Obestämd singular: stadfästelse
Bestämd singular: stadfästelsen
Obestämd plural: stadfästelser
Bestämd plural: stadfästelserna

Vad betyder stadfästelse inom generell ?

godkännande av en lag, sanktion

Möjliga synonymer till stadfästelse

Relaterat till stadfästelse

bemyndigande

samtycke

bevis

tillåtelse

enighet

bifall

avtal

bekräftelse

behörighet

Diskussion om ordet stadfästelse