opinion

opinionen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till opinion

Hur används ordet opinion

 • "– Dels handlar kvällen om att skapa en opinion för ett varmare Sverige men också för att samla kraft för att klara av vintern ur ett kortsiktigare plan."
 • "Detaljplanen för området har legat sedan 60-talet och trots opinion har partierna under åren varit överens om att de vill fylla ut vikarna med sprängsten."
 • "Det här handlar om lokala intressen som står mot en nationell opinion och i den frågan vill vi helst inte synas, säger Martin Forssman."
 • "– Det är jättebra om anhöriga vänder sig till IVO, för då får vi en second opinion i fallet."
 • "Mötet kommer främst gå ut på att hitta en gemensam strategi för att bilda opinion och få dem med beslutandemakten i Stockholm att lyssna, inte minst vad gäller Marinens musikkårs framtid."
 • "Miljö- och byggnadsnämnden har sagt nej till rivning av byggnaderna som anses vara två av Karlskronas äldsta civilia byggnader – ett beslut i linje med den opinion som krävt en bevarandeplan för magasinen."
 • "– Det vi kunde göra i det här fallet var att titta på planet utvändigt och ge ett annat perspektiv eller en ” second opinion ” för personalen ombord på planet som fick ett larm."
 • "Hon lyckades samla in 5 100 namnunderskifter och väckte opinion i frågan kring landstingets rekordstora underskott och sätt att organisera vården."
 • "– Vad man gör är att man begär en second opinion, alltså ett utlåtande från Socialstyrelsen, över den tidigare undersökningen."
 • "Och det är inte bara cyberattacker som är hot, det rekryteras fortfarande spioner och påverkan av beslut och opinion är metoder för välorganiserade och systematiska angrepp."

Vad betyder opinion inom bildligt ?

allmän mening

Diskussion om ordet opinion

 • oskarrrr - 2008-09-17

  Vad betyder opnion

 • - 2010-08-27

  opinion är inte en enskild åsikt

 • - 2016-04-20

  idé

opinion

opinions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet opinion

 • "my opinion differs from yours"
 • "his opinions appeared frequently on the editorial page"
 • "opinions are usually written by a single judge"
 • "he asked for a poll of public opinion"

Ordet opinion har 4 betydelser

 • Inom media
 • Inom bildligt
 • Inom juridik
 • Inom generell
media
bildligt
juridik
generell

Vad betyder opinion inom media ?

a personal belief that is not founded on proof or certainty a message expressing a belief about something

Översättningar (inom media)

Svenska

Synonymer till opinion (inom media)

Ordet opinion inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till opinion (inom bildligt)

Möjliga synonymer till opinion (inom bildligt)

 • tide [ bildligt ]

Ordet opinion inom juridik

the reason for a court's judgment (as opposed to the decision itself)

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Synonymer till opinion (inom juridik)

Möjliga synonymer till opinion (inom juridik)

Ordet opinion inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till opinion (inom generell)

Diskussion om ordet opinion