föreställningssätt

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet föreställningssätt

  • "Granskningskommisionens ordförande berättar att de i sin granskning mött en stad som anammade marknadens föreställningssätt och där rättstatens betydelse spelades ned."
  • "” Vad vi mött är en stad som i vissa delar anpassade marknadens föreställningssätt, spelade ner rättsstatens betydelse, undergrävde professionella yrkesgruppers betydelse och försvårade medborgerligt inflytande och dito kontroll ”."

Diskussion om ordet föreställningssätt