tycke

tycket
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till tycke

Hur används ordet tycke

  • "Och sedan var det de som tycke att Malin Norfall skulle ta platsen, säger Magnus Johansson, förste ombudsman på Socialdemokraterna i Blekinge."
  • "De båda fattar tycke för varandra, men de yttre förutsättningarna gör kärleken komplicerad."
  • "– Jag tycke det var min skyldighet att vittna om det här och berätta för kommande generationer."
  • "Detta sedan personalen på korttidsboendet reagerat på att mannen i deras tycke var alldeles för sjuk för sjuk för att lämna sjukhuset."
  • "– Jag tycke det var min skyldighet att vittna om det här och berätta för kommande generationer."
  • "I mitt tycke förbiser man den verkliga orsaken till varför folk stressar sig sjuka, brist på folk och resurser, säger Christoffer Saar som är ordförande i för Lärarnas riksförbund i Olofström."
  • "Den nya metoden, sedan 2010, att personalen har en övertidsfunktion istället för ett stand-by baserat läge faller inte gott i sköterskornas tycke."
  • "De började prata och Annis fattade tycke för den hemlösa mannen – då bestämde hon sig för att"
  • "Det är bostadsområdena Årby, Mjälga, Färjegårdarna och Hytting som råttorna fattat tycke för."
  • "Men kommittén har inga möjligheter att handplocka kandidater efter eget tycke."

Rim på tycke

Vad betyder tycke inom bildligt ?

åsikt, opinion

Relaterat till tycke

sinnesstämning

benägenhet

kärlek

övertygelse

omdöme

vilja

vänskap

åtrå

anbud

Diskussion om ordet tycke