dragningskraft

dragningskraften
dragningskrafter
dragningskrafterna
Substantiv [n]

Synonymer till dragningskraft

Hur böjs ordet dragningskraft på svenska?

Obestämd singular: dragningskraft
Bestämd singular: dragningskraften
Obestämd plural: dragningskrafter
Bestämd plural: dragningskrafterna

Hur används ordet dragningskraft

 • "Samma dragningskraft har dansen och musiken för Susann och Benny Pålsson."
 • "Med sig har han soloplattan ” Space Invader ”, men hur gärna Frehley med jämna mellanrum försöker framhålla sin egen dragningskraft som soloartist är det förstås för Kiss-låtarna som fansen tagit plats i den brännande eftermiddagssolen."
 • "– Uppemot 4000 personer visar att det här evenemanget har en stark dragningskraft."
 • "Bokrean verkar dock ha förlorat en del av sin stora dragningskraft, kanske pga stor konkurrens från butiker som säljer ännu billigare böcker på nätet."
 • "– Dalarna kan erbjuda mycket upplevelser på en liten yta, förklarar Peter Lucas Dalarnas dragningskraft."
 • "– Större orter har en viss dragningskraft."
 • "– Det är andra varor som finns på dessa ställen, vi tror att det blir en starkare dragningskraft om olika sorters handelsområden kompletterar varandra, säger centrumledaren Sofi Sandberg."
 • "Klart är att det fanns en föreställning om att Axmar bruk hade en dragningskraft på häxor, under de tider häxor uppfattades som en realitet."
 • "Han uppskattar återbesöket i Halmstad och trots att han varit runt i världen har Halmstad fortfarande en dragningskraft."
 • "– Biblioteket har en enorm dragningskraft."

Ordet dragningskraft har 3 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom bildligt
 • Inom fysik
bildligt
bildligt
fysik

Vad betyder dragningskraft inom bildligt ?

attraktionskraft, exempelvis naturlig eller sexuell

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till dragningskraft (inom bildligt)

Möjliga synonymer till dragningskraft (inom bildligt)

Relaterat till dragningskraft (inom bildligt)

kärlek

behag

motiv

attraktion

åtrå

dragning

Ordet dragningskraft inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Ordet dragningskraft inom fysik

Gravitation (av latin gravis = tung) även känd som tyngdkraft är en av universums fyra fundamentala krafter. Det är den attraherande kraft som massor utsätter varandra för, och ger upphov till det som vi kallar massans tyngd https://sv.wikipedia.org/wiki/Gravitation

Översättningar (inom fysik)

Engelska

Synonymer till dragningskraft (inom fysik)

Möjliga synonymer till dragningskraft (inom fysik)

Diskussion om ordet dragningskraft