förhäxning

Substantiv [n]

Översättningar

Möjliga synonymer till förhäxning

Diskussion om ordet förhäxning

förhäxning

förhäxningen
förhäxningar
förhäxningarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet förhäxning på svenska?

Obestämd singular: förhäxning
Bestämd singular: förhäxningen
Obestämd plural: förhäxningar
Bestämd plural: förhäxningarna

Möjliga synonymer till förhäxning

Relaterat till förhäxning

magi

tvång

motiv

villfarelse

Diskussion om ordet förhäxning