mekanism

mekanismen
mekanismer
mekanismerna
Substantiv [n]

Synonymer till mekanism

Hur böjs ordet mekanism på svenska?

Obestämd singular: mekanism
Bestämd singular: mekanismen
Obestämd plural: mekanismer
Bestämd plural: mekanismerna

Hur används ordet mekanism

 • "Mekanismen hos en/ett klocka/motor/piano etc"
 • "Det är en mekanism som långsiktigt skapar förutsättningar för kommunen att bli attraktiv och intressant, skriver KRO:s ordförande i Blekinge, konstnären Sofia de la Fuente, i ett pressmeddelande."
 • "Festivaler är en slags levande mekanism som förändras."
 • "– Vi måste se över hur vi kan få en mekanism för att länderna skärper sina åtaganden."
 • "Vidare ska 150 miljoner kronor ges till den internationella organisationen för migration ( IOM ) och UNHCR gemensamt, som stöd för en mekanism de tagit fram för så kallad vidarebesättning av 30.000 kvotflyktingar."
 • "Det är viktigt att vi politiker får reda på hur den mekanism ser ut som gör det möjligt för bolagen att betala så anmärkningsvärt lite i skatt, så att vi får ett underlag för att avgöra om vi behöver agera, säger Folkpartiets ekonomisk-politiske talesperson Carl B Hamilton."
 • "Men i det nya systemet finns en mekanism som innebär att ökade utsläpp i närtid kommer innebära att marknaden får en större tilldelning av utsläppsrätter än annars."
 • "För att säkerställa att blockaden hävs och att inte detta missbrukas för att föra in vapen och annat som åter kan hota Israel krävs en internationell mekanism, såsom en förstärkning av EU-missionen EUBAM Rafah."
 • "Om flyktingmottagandet ska kunna delas solidariskt måste EU ” de närmaste åren utveckla en ansvarsfördelande mekanism mellan alla EU-länder ”, anser hon."
 • "– Det sättet att jobba, att börja med en genetisk analys och sedan identifiera en mekanism genom experimentella studier med både människor och möss, är unikt."
 • "När ministrarna träffades under tisdagen presenterades därför något som försvarsministern kallar ” en ny mekanism för krissamråd ”."

Vad betyder mekanism inom teknik ?

en enklare eller komplicerad konstruktion som utför en särskild funktion och är baserad på krafter och rörelser, dvs mekanik

Möjliga synonymer till mekanism

Relaterat till mekanism

medel

tillverkning

tvång

Diskussion om ordet mekanism