instrument

instrumentet
instrument
instrumenten
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till instrument

instrument är en/ett

Hur böjs ordet instrument på svenska?

Obestämd singular: instrument
Bestämd singular: instrumentet
Obestämd plural: instrument
Bestämd plural: instrumenten

Hur används ordet instrument

 • "– Jag tycker det är jätteviktigt att man som ung musiker får goda förebilder som är lite äldre så att de hänger kvar med sitt instrument och det hoppas vi detta projekt kan ge, säger LiseLotte Hjortenhammar."
 • "Att han kommer fortsätta bygga instrument i framtiden är mer än troligt."
 • "Skrot kan bli till riktiga instrument för den som bara har fantasin i behåll."
 • "Byggt instrument tidigare"
 • "LiseLotte Hjortenhamma har märkt av att många unga slutar spela sina instrument när de kommer upp i åldrarna och genom att bjuda in kulturskolan är förhoppningen att fler ska fortsätta med musiken."
 • "Redan som liten grabb var Sebastian George intresserad av musik och instrument."
 • "Kritiker anser att gasleveranser kan användas som ett politiskt instrument av den ryske presidenten Vladimir Putin."
 • "Andra instrument"
 • "– Men vi hade ingen lämplig lokal för ett instrument som bör användas, berättar Bengt Norman som är ordförande i Karlshamns muuseum."
 • "1973 sålde han därför inte bara varumärket utan också orkesterbuss, utrustning och instrument."

Ordet instrument har 3 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom musikinstrument
 • Inom bildligt
bildligt
musikinstrument
bildligt

Vad betyder instrument inom bildligt ?

(finare) redskap

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till instrument (inom bildligt)

instrument är en/ett (inom bildligt)

Möjliga synonymer till instrument (inom bildligt)

Relaterat till instrument (inom bildligt)

tillverkning

Ordet instrument inom musikinstrument

Översättningar (inom musikinstrument)

Engelska

Ordet instrument inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till instrument (inom bildligt)

Möjliga synonymer till instrument (inom bildligt)

Relaterat till instrument (inom bildligt)

medverkan

Diskussion om ordet instrument

 • CbalmoimlDlaahl - 2011-02-13

  kan också användas i betydelsen musikinstrument

instrument

Verb

Synonymer till instrument (inom bildligt)

Vad betyder instrument inom generell ?

write an instrumental score for

Diskussion om ordet instrument

instrument

instruments
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet instrument har 4 betydelser

 • Inom musikinstrument
 • Inom järnväg
 • Inom bildligt
 • Inom juridik
musikinstrument
järnväg
bildligt
juridik

Ordet instrument inom musikinstrument

Översättningar (inom musikinstrument)

Svenska

Synonymer till instrument (inom musikinstrument)

Ordet instrument inom järnväg

a device that requires skill for proper use

Översättningar (inom järnväg)

Svenska

Synonymer till instrument (inom järnväg)

Möjliga synonymer till instrument (inom järnväg)

Ordet instrument inom bildligt

a person used by another to gain an end

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till instrument (inom bildligt)

Möjliga synonymer till instrument (inom bildligt)

Ordet instrument inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till instrument (inom juridik)

Möjliga synonymer till instrument (inom juridik)

Diskussion om ordet instrument