apparat

apparaten
apparater
apparaterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till apparat

Hur böjs ordet apparat på svenska?

Obestämd singular: apparat
Bestämd singular: apparaten
Obestämd plural: apparater
Bestämd plural: apparaterna

Hur används ordet apparat

 • "Apparaten är liten nog att bära på handleden"
 • "Det innebär att utseendet anpassar sig beroende på vilken apparat du surfar."
 • "Han hade kända andningsbesvär sedan tidigare och hade en apparat hemma för att underlätta andningen nattetid."
 • "Efter en dryg vecka uppmärksammades den uteblivna nattliga behandlingen och mannen fick sin apparat till sjukhuset."
 • "– Lustgasdestruktionen är en apparat som gör att vi inte släpper ut lustgas till atmosfären."
 • "– Varje ny kraft i föreningen är guld värd, för det är en ganska stor apparat att köra."
 • "– Det blir en mycket stor apparat när det här händer, vår personal måste ju veta att de automatiserade larmen plötsligen inte fungerar, säger Per Jonsson."
 • "Kennert har en pacemaker kombinerat med en defibrillator inopererad under huden och den kan via en apparat sända in data om hjärtat och pacemakerns status via en vanlig telefonledning till Thoraxkliniken i Karlskrona."
 • "Kennert Gustafsson i Asarum är en av ett 80-tal hjärtpatienter i Blekinge som sedan en tid själv kan sända in sina data om hjärtat via en apparat till doktorn i Karlskrona."
 • "Men företaget gick i konkurs och har inte levererat någon apparat."
 • "Som Gävledala har rapporterat tidigare har Gästrike räddningstjänst velat skaffa defibrillatorer, en apparat som kan få igång avstannad hjärtverksamhet, för att kunna rycka ut på sjukvårdslarm och fungera som ett komplement när alla ambulanser i området är upptagna."
 • "Det innebär att utseendet anpassar sig beroende på vilken apparat du surfar."
 • "Han hade kända andningsbesvär sedan tidigare och hade en apparat hemma för att underlätta andningen nattetid."
 • "Efter en dryg vecka uppmärksammades den uteblivna nattliga behandlingen och mannen fick sin apparat till sjukhuset."
 • "– Lustgasdestruktionen är en apparat som gör att vi inte släpper ut lustgas till atmosfären."
 • "– Varje ny kraft i föreningen är guld värd, för det är en ganska stor apparat att köra."
 • "– Det blir en mycket stor apparat när det här händer, vår personal måste ju veta att de automatiserade larmen plötsligen inte fungerar, säger Per Jonsson."
 • "Kennert har en pacemaker kombinerat med en defibrillator inopererad under huden och den kan via en apparat sända in data om hjärtat och pacemakerns status via en vanlig telefonledning till Thoraxkliniken i Karlskrona."
 • "Kennert Gustafsson i Asarum är en av ett 80-tal hjärtpatienter i Blekinge som sedan en tid själv kan sända in sina data om hjärtat via en apparat till doktorn i Karlskrona."
 • "Men företaget gick i konkurs och har inte levererat någon apparat."
 • "Som Gävledala har rapporterat tidigare har Gästrike räddningstjänst velat skaffa defibrillatorer, en apparat som kan få igång avstannad hjärtverksamhet, för att kunna rycka ut på sjukvårdslarm och fungera som ett komplement när alla ambulanser i området är upptagna."

Ordet apparat har 3 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom kläder
 • Inom bildligt
teknik
kläder
bildligt

Vad betyder apparat inom teknik ?

(mindre) mekaniskt och/eller elektriskt föremål (maskin) som fyller en funktion

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till apparat (inom teknik)

Möjliga synonymer till apparat (inom teknik)

Relaterat till apparat (inom teknik)

förberedelse

medel

tillverkning

Ordet apparat inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Engelska

Synonymer till apparat (inom kläder)

Möjliga synonymer till apparat (inom kläder)

Ordet apparat inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till apparat (inom bildligt)

Möjliga synonymer till apparat (inom bildligt)

Diskussion om ordet apparat

apparat

Substantiv

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till apparat

Diskussion om ordet apparat