kvartermästare

kvartermästaren
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet kvartermästare

  • "Vi kan även ta med personer som sitter illa till, säger Janne Näsvall som är bataljon kvartermästare på Hemvärnet i jämtland."

Vad betyder kvartermästare inom militärväsen ?

en svensk militär titel för befälsperson som är chef för underhållstjänsten inom ett förband. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvarterm%C3%A4stare

Relaterat till kvartermästare

föregångare

förberedelse

anskaffning

kombattant

Diskussion om ordet kvartermästare