vägvisare

vägvisaren
vägvisare
vägvisarna
Substantiv [n]

Synonymer till vägvisare

Hur böjs ordet vägvisare på svenska?

Obestämd singular: vägvisare
Bestämd singular: vägvisaren
Obestämd plural: vägvisare
Bestämd plural: vägvisarna

Ordet vägvisare har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom vapen
allmänt
vapen

Vad betyder vägvisare inom allmänt ?

ledare, guide, banbrytare, stigfinnare, den som går först och visar vägen för andra

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till vägvisare (inom allmänt)

Möjliga synonymer till vägvisare (inom allmänt)

Relaterat till vägvisare (inom allmänt)

skildring

föregångare

förhand

prototyp

ledare

prövning

beteckning

Ordet vägvisare inom vapen

Synonymer till vägvisare (inom vapen)

Möjliga synonymer till vägvisare (inom vapen)

Diskussion om ordet vägvisare