uppslagsbok

uppslagsboken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till uppslagsbok

Hur används ordet uppslagsbok

  • "Efter att Ann Nilsén studerat tavlan i luppen och slagit upp konstnären i en uppslagsbok fick Kicki Hansson beskedet att tavlan förmodligen"
  • "Den nya boken kan för den som har bråttom användas som en uppslagsbok trots att varje problem behandlas utförligt."
  • "Även uppslagsbok"
  • "Den nya boken kan användas som en uppslagsbok trots att varje problem behandlas utförligt."
  • "Ursprungstanken med boken var enligt Göran Wallin, som är en av författarna, att rikta den till fritidsbåtsfolket men att den också fungerar bra om uppslagsbok."
  • "– Det ska vara som en lots eller en uppslagsbok när man färdas i skärgården, säger Göran Wallin, författare."
  • "” Mobiltelefonerna är smarta hjälpmedel om man använder dem rätt : som ordbok, uppslagsbok, anteckningsbok, läsplatta för texter osv."
  • "– I en gammal uppslagsbok från 50-talet står det att alla fick rösträtt 1909, vadå alla?"
  • "Hon är som en uppslagsbok och kan samarbeta med alla – även republikaner."
  • "– Jag är rädd att det finns en sådan rik uppslagsbok nu av saker som jag sagt som på ett eller annat sätt, genom vilken alkemi vet jag inte, misstolkats så att det verkligen skulle ta mig för lång tid att gå in i en fullt global reseplanering för att be om ursäkt till alla inblandade."

Vad betyder uppslagsbok inom lingvistik ?

bok med ordförklaringar

Möjliga synonymer till uppslagsbok

Relaterat till uppslagsbok

bok

svar

fråga

anvisning

reglering

uttydning

sammanhang

förteckning

Diskussion om ordet uppslagsbok