stambok

stamboken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
Fotograf: Wikipedia

Ordet stambok har 3 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom häst
  • Inom hundar
allmänt
häst
hundar

Ordet stambok inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till stambok (inom allmänt)

Relaterat till stambok (inom allmänt)

bok

släktskap

Ordet stambok inom häst

Översättningar (inom häst)

Engelska

Ordet stambok inom hundar

Översättningar (inom hundar)

Engelska

Diskussion om ordet stambok