debattbok

debattboken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder debattbok inom generell ?

Generellt: En bok är ett medium för kommunikation – innehållet kan, men måste inte vara, någon form av litteratur. En bok är en produkt som består av flera sammanhäftade eller ihoplimmade blad (ark), vars innehåll ofta är text och/eller bilder, och som ofta täcks av ett omslag med upplysning om bokens titel och författare. Unesco har definierat en bok som "en icke-periodisk tryckt publikation bestående av minst 49 sidor". Det finns många typer av böcker, från pocketböcker till inbundna böcker i flera varianter, pekböcker samt talböcker. https://sv.wikipedia.org/wiki/Bok#Typer_av_b%C3%B6cker

Relaterat till debattbok

bok

Diskussion om ordet debattbok