referensbok

referensboken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet referensbok

  • "Förlaget har hela tiden hävdat att lexikonet skulle bli en traditionell referensbok och att det inte borde finnas några hinder för att publicera en sådan."

Ordet referensbok har 2 betydelser

  • Inom biblioteksväsen
  • Inom generell
biblioteksväsen
generell

Ordet referensbok inom biblioteksväsen

Översättningar (inom biblioteksväsen)

Engelska

Möjliga synonymer till referensbok (inom biblioteksväsen)

Relaterat till referensbok (inom biblioteksväsen)

bok

Ordet referensbok inom generell

Möjliga synonymer till referensbok (inom generell)

Diskussion om ordet referensbok