stamträd

stamträdet
stamträd
stamträden
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet stamträd på svenska?

Obestämd singular: stamträd
Bestämd singular: stamträdet
Obestämd plural: stamträd
Bestämd plural: stamträden

Hur används ordet stamträd

  • "Det är genom en ny analysmetod som forskare vid Göteborgs universitet lyckats med att skapa ett nytt evolutionärt stamträd."
  • "Naturvårdsverket har ett komplett stamträd över de vuxna vargindividerna i landet med DNA-profiler."
  • "Genom en ny analysmetod har ett helt nytt evolutionärt stamträd skapats."
  • "– I jämförande studier baserade på stamträd har vi kunnat visa att hanens storlek ökar, både absolut och relativt honan, när konkurrensen om honor ökar."
  • "Människans stamträd är 2 ½ miljoner år gammalt."

Vad betyder stamträd inom generell ?

släkttavla i form av ett träd

Möjliga synonymer till stamträd

Relaterat till stamträd

släktskap

härkomst

ordning

sammanhang

divergens

orsakssammanhang

Diskussion om ordet stamträd