progression

progressionen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till progression

Hur används ordet progression

 • "- Vänstern gick ju till storms mot de kommunala utskylderna, särskilt eftersom kommunalskatten är proportionell och inte har någon progression i sig, så jag tycker att det är vänsterkrav att ha låg kommunalskatt, säger Fagerstas kommunalråd Stig Henriksson till Ekot."
 • "Socionomutbildningen där har fortfarande allvarliga brister på flera punkter, exempelvis i lärarkompetens, forskningsanknytning och progression i vissa delar av utbildningen."
 • "Stefan Sellbjers studie har även lett till att en forskargrupp på Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö fått forskningsanslag från Vetenskapsrådet för att just titta vidare på just progression, vad som skiljer olika kunskapsnivåer åt, och hur man formulerar stigande svårighetsgrad i ord."
 • "Jag vill alltid ha progression i det jag gör och vill ta fler medaljer än jag gjorde i Seefeld ( tre medaljer ett guld, ett silver och ett brons )."
 • "” Vi har fått en bra progression löpmässigt, både volym och intensitet har ökats."
 • "– Vi har Ida Dannewitz och Lisa Hörnbladh som kommer tillbaka nu och den progression som Lin har haft under de fyra år som hon har varit med har inte varit som vi har önskat, säger han."
 • "Forskarna ville främst få svar på tre frågor : Vilka faktorer i A-lagets miljö anser elittränarna påverkar en juniorspelares progression och utveckling?"
 • "– Genom att gymnasielärare och högstadielärare jobbar kollegialt med fortbildningen så kan vi från start göra uppgifter med progression och vi arbetar med att eleverna möter programmering som växer med deras utveckling över stadierna."
 • "Planen på en musikal har funnits redan från början som en progression av de skapandemål som finns i läroplanen."
 • "Planen på en musikal har funnits redan från början som en progression av de skapandemål som finns i läroplanen."

Vad betyder progression inom medicin ?

framåtskridande, tillväxt; serie

Möjliga synonymer till progression

Diskussion om ordet progression

progression

progressions
Substantiv

Översättningar

Ordet progression har 5 betydelser

 • Inom musik
 • Inom jordbruk
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom medicin
musik
jordbruk
generell
vardagligt
medicin

Ordet progression inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till progression (inom musik)

Ordet progression inom generell

a series with a definite pattern of advance

Synonymer till progression (inom generell)

Ordet progression inom vardagligt

Synonymer till progression (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till progression (inom vardagligt)

Ordet progression inom medicin

Synonymer till progression (inom medicin)

Möjliga synonymer till progression (inom medicin)

Diskussion om ordet progression