ramification

ramifications
Substantiv

Synonymer till ramification

Hur används ordet ramification

  • "the court's decision had many unforeseen ramifications"

Ordet ramification har 2 betydelser

  • Inom slang
  • Inom jordbruk
slang
jordbruk

Ordet ramification inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till ramification (inom slang)

Möjliga synonymer till ramification (inom slang)

Ordet ramification inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till ramification (inom jordbruk)

Diskussion om ordet ramification

  • - 2009-02-16

    fungerar också som engelsk synonym

  • Thomas V - 2009-02-16

    inte ändring, men komplettering. Används inte r i betydelsen "komplikationer, ev svårlösta, senare i processen"?