uppgång

uppgången
uppgångar
uppgångarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till uppgång

Hur böjs ordet uppgång på svenska?

Obestämd singular: uppgång
Bestämd singular: uppgången
Obestämd plural: uppgångar
Bestämd plural: uppgångarna

Hur används ordet uppgång

 • "– Den har varit jättebra även om det inte varit lika stor uppgång som 2015 och 2014, men väldigt positiva siffror."
 • "Den första antagningsstatistiken i april visar på en rejäl uppgång när det gäller antalet sökande till BTH:s utbildningsprogram på campus."
 • "Detta är en uppgång med 160 personer eller 6,7 procent jämfört med samma månad i fjol."
 • "Så sent som i förra veckan redovisade Svensk mäklarstatistik en uppgång, plus nio procent på ett år."
 • "Man måste nog vara förutseende inför nästa uppgång och branschen behöver själv ta större ansvar för att behålla personal och utbilda dem."
 • "Totalt var det nästan 9 000 som sökte en högskoleutbildning på BTH och bland dem som hade högskolan som förstahandsalternativ kan man se en liten uppgång från förra året på ungefär en procentenhet."
 • "Vi har sett en uppgång i priser och efterfrågan."
 • "– Det var ju en uppgång 2015 och 2016 men sedan har det nog stabiliserat sig och ligger på en ganska jämn nivå, säger Magnus Bergman."
 • "När man talar om en sådan här uppgång får man komma ihåg att det fortfarande är på väldigt låga nivåer, men det har i alla fall vänt, säger Håkan Wickström, ålforskare på Sveriges lantbruksuniversitets akvatiska institution."
 • "Den största prisuppgången stod Gotland respektive Västerbottens län för med 8 procents uppgång."

Ordet uppgång har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom vardagligt
 • Inom fåglar
allmänt
vardagligt
fåglar

Vad betyder uppgång inom allmänt ?

något som ökar, stiga|stiger, resa|reser sig; något som gå upp|går upp

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till uppgång (inom allmänt)

Möjliga synonymer till uppgång (inom allmänt)

Relaterat till uppgång (inom allmänt)

början

ökning

framåtskridande

väg

uppgång

Ordet uppgång inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till uppgång (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till uppgång (inom vardagligt)

Ordet uppgång inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Synonymer till uppgång (inom fåglar)

Möjliga synonymer till uppgång (inom fåglar)

Diskussion om ordet uppgång