utveckling

utvecklingen
utvecklingar
utvecklingarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet utveckling på svenska?

Obestämd singular: utveckling
Bestämd singular: utvecklingen
Obestämd plural: utvecklingar
Bestämd plural: utvecklingarna

Hur används ordet utveckling

 • "Följande lärdomar kan dras av denna utveckling :"
 • "Företagsledning i tider av snabb förändring ” och utvecklar ett nytt synsätt på hur stora teknikbaserade koncerner förnyas genom utveckling av nya affärsområden."
 • "Regional utveckling mätt i bruttoregionalprodukt, BRP, hamnar enligt Nordeas prognos på minus 0,1 procent i Västsverige för 2013."
 • "Vi kan inte tillåta en utveckling som den i Ryssland som står för en enorm andel av koldioxidutsläppen i förhållande till sin relativt ringa ekonomiska vikt, sade han och lyfte fram Sverige som ett exempel på att tillväxt och ett minskat koldioxidutsläpp går att kombinera."
 • "Toyota följer trender och utveckling inom design"
 • "Det är en utveckling man ser i hela världen, jag vet inte vad vi ska göra till slut – vi får hitta på nya städer!"
 • "Du säger i rapporten att ni har för hög kostnad för forskning och utveckling, vad kommer det att betyda?"
 • "Och det kommer att få återverkningar på landets fortsatta utveckling."
 • "Lokalbefolkningen efterfrågar ökad självbestämmanderätt och ekonomisk och social utveckling."
 • "Sedan har vi sett att ridklubbarna har svårt att klara det uppdrag de har gällande skötsel av fastigheten, samt utveckling av anläggningen och ridskolan."
 • "Både i Karlskrona och Ronneby har man sett denna utveckling."
 • "– Om man är en del av en icke-hållbar utveckling så kommer man få större kostnader för resurser som man slösar med för att det finns färre kvar, man får problem med skatter och kundförtroende."
 • "– Det här är ju en alldeles fantastisk plats, den har tydlig koppling till Karlskronas historia och utveckling, egentligen en viktig del av världsarvet, säger Ola Palmgren från Blekinge museum."
 • "– Vi tog fram ett koncept där man i tunneln kan ha olika ljusinstallationer som visualiserar stadens historia och utveckling, från en tom ö fram till Kalla kriget, säger Philip Jungegren, student."
 • "Jag är stolt, säger Göran Broman, professor i strategiskt hållbar utveckling vid BTH."
 • "Glasögonen är under utveckling och fortfarande väldigt dyra men han är övertygad om att de snart kan vara vanligt förekommande."
 • "Pengarna kommer från EU:s fond för regional utveckling sedan satsar Blue science park själva 9 miljoner, Region Blekinge 2,25 miljoner kronor samt Länsstyrelsen Blekinge 0,75 miljoner kronor."
 • "Nu handlar det om att få ut kunskapen om att kunskapen finns samlat; hur man kan förhålla sig till hela världens problem även när man är det lilla bolaget, säger Karl-Henrik Robért, professor i strategisk hållbar utveckling vid BTH."
 • "Vi var övertygade om att regeringen skulle ställa krav på anpassning till samhällets utveckling i detta beslutet men här har man valt att gå helt på försvarets linje vilket för oss är helt ofattbart, säger Anders Nilsson, vd för Blekinge Offshore."
 • "I ett gemensamt upprop i länets båda tidningar pekar de på Skånes snabba utveckling."

Vad betyder utveckling inom medicin ?

det att vetenskapliga, tekniska, filosofiska och/eller samhällsrelaterade kunskaper och färdigheter förbättras

Relaterat till utveckling

alstring

betydelse

ökning

fråga

avhandling

uttydning

ofullständighet

fördel

följd

framåtskridande

rörelse

förfarande

övergång

omdöme

utvidgning

avslöjande

fortsättning

förlopp