bemötande

bemötandet
bemötanden
bemötandena
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till bemötande

Hur böjs ordet bemötande på svenska?

Obestämd singular: bemötande
Bestämd singular: bemötandet
Obestämd plural: bemötanden
Bestämd plural: bemötandena

Hur används ordet bemötande

 • "Sedan 2011 anser jag att Vattenvårdsenheten inom Länsstyrelsen har anmärkningsvärda brister med avsaknad av rutiner och tydlighet samt en negativ bemötande attityd hos vissa tjänstemän."
 • "Anledningen är den behandling de utsätts för av just polismän : aggressivt bemötande, nonchalans, misstro och även sexuella övergrepp."
 • "– Vi försöker bygga upp Företagslotsen på ett smart sätt och få en bra struktur och sedan arbetar jag mycket med bemötande för det tycker jag är viktigt, säger han."
 • "Ett trevligt bemötande utlovas med Öppenhet, Synlighet och Trygghet som ledord."
 • "Efter flera våldsamma ingripanden förra året lovar Västtrafik ett trevligt bemötande."
 • "Därtill ska hundratals tjänstemän sättas i skolbänken för att utbildas i service och bemötande."
 • "Personalen från sjukhuset, socialen och ett bra bemötande från lärarna gjorde det möjligt."
 • "Vi är imponerade av deras bemötande, ansvar och arbete."
 • "Och till sommaren kommer ett antal hundra tjänstemän att sättas i utbildning i service och bemötande under fyra dagar."
 • "Därtill ska hundratals tjänstemän sättas i skolbänken för att utbildas i service och bemötande."
 • "– DO menar att det bemötande som kvinnan fick och den klädkod som företaget tillämpade var diskriminering eftersom den utestänger alla de som av religiösa skäl bär huvudduk, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg."
 • "Någon som sitter utanför en matbutik får inte samma bemötande, säger hon."
 • "Anmälaren anser att det var ett kränkande bemötande."
 • "Det finns inte heller någon handlingsplan eller rutin för omhändertagande och bemötande av personer med utåtagerande problematik på boendet och en verksamhetschef har nu gjort en lex-Sarah anmälan till Inspektionen för vård och omsorg ska granska händelsen."
 • "Enhetschefen har fått i uppdrag att föra en dialog med personal på den berörda enheten om bemötande och omvårdnad."
 • "Det som väcker mest klagan är telefontider och bemötande inom vården."
 • "Blekingetrafikens bussförare får bra betyg för bra bemötande och hög trafiksäkerhet."
 • "Vi vill öka förståelsen och möjligheten till ett gott bemötande hos de anställda, säger kommunalråd Börje Dovstad ( L ) till tidningen."
 • "Det handlar exempelvis om respektfullt bemötande och förtroende för personalen på akutmottagningarna."
 • "Dessutom ska enhetschefen på boendet nu till att rutiner följs och att det kontinuerliga diskussioner om bemötande, medarbetarskap och etiska riktlinjer."

Möjliga synonymer till bemötande

Relaterat till bemötande

rättfärdigande

genmäle

förfarande

Diskussion om ordet bemötande