försvar

försvaret

försvar

försvaren

Substantiv
ALLMÄNT

Synonymer

juridik
militärväsen

Synonymer