asyl

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till asyl

Hur används ordet asyl

 • "Åldern har fått ett allt större fokus i asylprocessen och under den stora flyktingvågen 2015 sökte över 35.000 ensamkommande barn och unga asyl i Sverige."
 • "År 2005 sökte knappt 400 asyl."
 • "Under den stora flyktingvågen 2015 sökte över 35.000 ensamkommande barn och unga asyl i Sverige."
 • "Under den stora flyktingvågen 2015 sökte över 35.000 ensamkommande barn och unga asyl i Sverige."
 • "Och kommer man från ett krigsdrabbat land, har sökt asyl här och har en avsikt att bosätta sig så kan det vara svårt att få visering ( visum )."
 • "– Vi har en asyllagstiftning som bygger på att man får komma till Sverige och söka asyl, och då bedöms om det finns skäl för asyl eller inte."
 • "– Vi har en asyllagstiftning som bygger på att man får komma till Sverige och söka asyl, och då bedöms om det finns skäl för asyl eller inte."
 • "Den tredje december 2015 ansökte Izatolla om asyl i Sverige."
 • "– Förklaringen vi får är att han är från Syrien och personer som kommer från krigsländer har inte möjlighet att ansöka om tillfälligt visum, eftersom de tror att de kommer att ansöka om asyl om de kommer hit, att de stannar kvar i Sverige istället för att åka tillbaka, säger Mustafa Nahhas."
 • "Antingen så har man rätt till asyl eller har man det inte, så att prata om stramare asylpolitik är en icke fråga."
 • "Åldern har fått ett allt större fokus i asylprocessen och under den stora flyktingvågen 2015 sökte över 35.000 ensamkommande barn och unga asyl i Sverige."
 • "År 2005 sökte knappt 400 asyl."
 • "Under den stora flyktingvågen 2015 sökte över 35.000 ensamkommande barn och unga asyl i Sverige."
 • "Under den stora flyktingvågen 2015 sökte över 35.000 ensamkommande barn och unga asyl i Sverige."
 • "Och kommer man från ett krigsdrabbat land, har sökt asyl här och har en avsikt att bosätta sig så kan det vara svårt att få visering ( visum )."
 • "– Vi har en asyllagstiftning som bygger på att man får komma till Sverige och söka asyl, och då bedöms om det finns skäl för asyl eller inte."
 • "– Vi har en asyllagstiftning som bygger på att man får komma till Sverige och söka asyl, och då bedöms om det finns skäl för asyl eller inte."
 • "Den tredje december 2015 ansökte Izatolla om asyl i Sverige."
 • "– Förklaringen vi får är att han är från Syrien och personer som kommer från krigsländer har inte möjlighet att ansöka om tillfälligt visum, eftersom de tror att de kommer att ansöka om asyl om de kommer hit, att de stannar kvar i Sverige istället för att åka tillbaka, säger Mustafa Nahhas."
 • "Antingen så har man rätt till asyl eller har man det inte, så att prata om stramare asylpolitik är en icke fråga."

Vad betyder asyl inom politik ?

skydd en stat kan erbjuda förföljda personer under sin jurisdiktion, framför allt inom sitt territorium, men också på sina ambassader och ombord på fartyg under nationens flagga

Möjliga synonymer till asyl

Relaterat till asyl

försvar

Diskussion om ordet asyl

 • - 2009-01-05

  asylum