tillflyktsort

tillflyktsorten
tillflyktsorter
tillflyktsorterna
Substantiv [n]

Synonymer till tillflyktsort

Övrig relation till tillflyktsort

Hur böjs ordet tillflyktsort på svenska?

Obestämd singular: tillflyktsort
Bestämd singular: tillflyktsorten
Obestämd plural: tillflyktsorter
Bestämd plural: tillflyktsorterna

Ordet tillflyktsort har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom bildligt
  • Inom generell
bildligt
bildligt
generell

Vad betyder tillflyktsort inom bildligt ?

ort (ställe) dit man flyr, fristad

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till tillflyktsort (inom bildligt)

Övrig relation till tillflyktsort (inom bildligt)

Möjliga synonymer till tillflyktsort (inom bildligt)

Relaterat till tillflyktsort (inom bildligt)

närvaro

ankomst

tillhåll

försvar

skyddsmedel

enstöring

skydd

samlingspunkt

Ordet tillflyktsort inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Ordet tillflyktsort inom generell

under sommaren

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till tillflyktsort (inom generell)

Diskussion om ordet tillflyktsort