tillbakadragenhet

Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet tillbakadragenhet

  • "Vi ser också att det medför depressioner och tillbakadragenhet som följd, säger Johan Carlsson"
  • "– Barn till föräldrar som hastigt avlider kan senare i livet få koncentrationssvårigheter, aptitrubbningar, ångest, social tillbakadragenhet."
  • "Det fanns en sorg över honom med den tillbakadragenhet som han hade."

Möjliga synonymer till tillbakadragenhet

Diskussion om ordet tillbakadragenhet

tillbakadragenhet

tillbakadragenheten
tillbakadragenheter
tillbakadragenheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet tillbakadragenhet på svenska?

Obestämd singular: tillbakadragenhet
Bestämd singular: tillbakadragenheten
Obestämd plural: tillbakadragenheter
Bestämd plural: tillbakadragenheterna

Hur används ordet tillbakadragenhet

  • "Vi ser också att det medför depressioner och tillbakadragenhet som följd, säger Johan Carlsson"
  • "– Barn till föräldrar som hastigt avlider kan senare i livet få koncentrationssvårigheter, aptitrubbningar, ångest, social tillbakadragenhet."
  • "Det fanns en sorg över honom med den tillbakadragenhet som han hade."

Möjliga synonymer till tillbakadragenhet

Relaterat till tillbakadragenhet

hushållning

döljande

ringaktning

obekantskap

anspråkslöshet

upphörande

enstöring

slapphet

osynlighet

tillbakagång

tillbakagång

försiktighet

tystlåtenhet

Diskussion om ordet tillbakadragenhet